Authentieke Leiders

 

Waarom werkt authentiek zijn het beste? Omdat mensen je willen vertrouwen voordat ze je volgen in wat je wilt bereiken of wat je van hen verwacht. Mensen voelen intuïtief aan, of iemand “echt” is. Dus, als je iedereen mee wilt krijgen, je ze wilt binden, motiveren en enthousiast maken, dan moet je authentiek zijn.

Vaak vinden leidinggevenden dat het engste wat er is: “Moet ik echt zeggen, wat ik denk? Mag ik me kwetsbaar en open opstellen?” Ja! Vaak denken leidinggevenden, dat ze een bepaald beeld neer moeten zetten, een bepaalde rol moeten spelen, sterk moeten zijn, autoritair wellicht, of vriend van iedereen, etc.. Want ze hebben een beeld in hun hoofd hoe een leidinggevende zich behoort te gedragen. Dat kan zijn om zichzelf te beschermen, of omdat ze denken, dit doet men niet als leidinggevende. En dat begrijp ik helemaal. Maar op lange termijn kom je zo niet verder.

Een authentieke, charismatische leidinggevende is veel krachtiger en krijgt dingen voor elkaar. Maar je moet eerst je drempels en belemmerende overtuigingen opruimen. Laat ons dat samen doen, want weet je nog? Blinde vlekken zie je zelf niet, daar heb je iemand anders bij nodig. Je hoeft het niet alleen te doen, in tegendeel, samen zijn we veel sneller en effectiever.